۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين
A+
A-
دستورالعمل اصلاح قبوض
· مراجعه مشترک به مسئول خدمات مشترکین و درخواست رسیدگی به قبض آب بها .

· بررسی اولیه توسط مسئول خدمات مشترکین و در صورت درست بودن صورتحساب، پاسخ مناسب به مشترک داده می ‎شود .

· در صورتی که قبض آب بها به علت ‎های : اشتباه قرائت در دروه جاری یا دوره ‎های قبل، نقص فنی کنتور، خطا در ثبت شماره کارکرد کنتور توسط اپراتور، تغییر کاربری، ترکیدگی لوله ‎های داخلی ملک مشترک، تغییر قطر انشعاب، تغییر در تعداد واحد، تغییر درتعداد خانوار، اشتباه در ثبت تاریخ اتصال آب، اشتباه در اعمال تاریخ اتصال فاضلاب در صورت حساب مشترک و ... یا به هر نیاز به اصلاح داشت طبق مراحل ذیل عمل می ‎شود .

الف: اشتباه قرائت: به دو صورت است یا کم و زیاد قرائت کردن است که منجر به اصلاحیه می شود یا اشتباه قرائت شدن است که منجر به ابطال می شود .

ب: نقص فنی کنتور: در این حالت ابتدا فرم آزمایش کنتور توسط واحد خدمات مشترکین تنظیم می ‎گردد سپس توسط یک استادکار از کنتور در محل ملک آزمایش شده که در صورت تشخیص نقص فنی کنتور، درصد خطای کنتور گزارش می ‎شود و در صورت ناتوانی تشخیص، توسط همان استادکار کنتور از محل باز شده و با فرم آزمایش کنتور پس از دریافت هزینه مربوطه از مشترک، کنتور به واحد آزمایش کنتور ارسال می ‎شود تا بوسیله دستگاه آزمایش شده و درصد خطای کنتور گزارش شود. پس از این مرحله مصرف واقعی تعیین شده و صورتحساب صادره بر اساس مصرف واقعی اصلاح می ‎شود .

پ: تغییر کاربری: ابتدا توسط اداره واگذاری از ملک بازدید شده و در صورت صحت تغییر کاربری ملک، پس از تسویه حساب کامل (در صورت داشتن بدهی حق انشعاب آب و فاضلاب) گزارش اصلاح قبوض ارسال و سپس صورتحسابهای اشتباه اصلاح می شود .

ت: ترکیدگی لوله ‎های داخلی ملک مشترک: پس از مراجعه مشترک به واحد خدمات مشترکین و اعلام وی مبنی بر ترکیدگی تنظیم می ‎گردد . سپس از لوله ‎های داخلی ملک توسط کارشناس و استادکار بازدید شده و در صورت تأیید و صحت ترکیدگی لوله ‎های داخلی ملک، فرم مربوطه توسط کارشناس تأیید و امضاء می ‎شود سپس با توجه به تعرفه ‎های مصوب صورتحساب ‎های مربوطه اصلاح می ‎شود .

ث: تغییر قطر انشعاب آب: ابتدا توسط کارشناس و استادکار اداره خدمات مشترکین از قطر انشعاب ملک بازدید شده و در صورت عدم انطباق قطر انشعاب ملک با آنچه که در پرونده و صورت حساب مشترک درج و ثبت شده است پس از تسویه حساب کامل از نظر حق انشعاب و ... طبق تعرفه های مصوب صورتحساب اصلاح می ‎شود.

ج: اشتباه در اعمال تاریخ اتصال فاضلاب : ابتدا توسط کارشناس اداره نصب از ملک موردنظر بازدید شده و پس از تحقیق و بررسی کامل مبنی بر عدم استفاده مشترک از انشعاب فاضلاب گزارشی تهیه و ارسال می ‎شود و سپس صورتحساب ‎های صادره اصلاح و مبلغ هزینه دفع فاضلاب از قبوض کسر می ‎شود .

چ: پس از تنظیم و تکمیل فرم ‎های اصلاحیه قبوض توسط اداره خدمات مشترکین، فرم مربوطه توسط مدیر منطقه تأیید می ‎شود و پس از ثبت از طریق فرم ‎های مربوطه به امور درآمد ارسال می ‎شود .

ح: اسناد اصلاحیه در امور درآمد بررسی شده، در صورت تأیید صحت اسناد اصلاحیه و تأیید معاونت درآمد و امور مشترکین، اسناد اصلاحیه، از طریق واحد مدیریت درآمد در سیستم رایانه مرکزی اعمال می ‎شود .

خ: گزارش تأیید اسناد اصلاحیه از طریق مدیریت درآمد به منطقه ارسال و توسط اداره خدمات مشترکین صورت حساب اصلاح شده به مشترک ارائه می ‎شود .

د: در صورت معیوب بودن، کنتور، طی انجام مراحل اداری تعویض می شود .
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/26
تعداد بازدید:
3192
Powered by DorsaPortal