۱۴۰۳ شنبه ۲۳ تير
A+
A-
کمک کارشناس امور اداری
عناوین دوره های آموزشی
 
 1. 5s
 2. ارتباطات سازمانی
 3. ارزشیابی عملکرد کارکنان
 4. ارزیابی کار و زمان
 5. اصول بیمه
 6. اصول و روش های مصاحبه
 7. اصول و مبانی برنامه‏ریزی نیروی انسانی
 8. اصول و مفاهیم سازمان‌دهی
 9. امور رفاهی کارکنان (قوانین، مقررات و دستورالعمل‏ها)
 10. آشنایی با اینترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتری
 11. آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی
 12. آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری (فصل سوم)
 13. آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی (فصل دوازدهم و پانزدهم)
 14. آشنایی با طرح طبقه‌بندی مشاغل، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن
 15. آشنایی با قانون کار
 16. آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه
 17. آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت
 18. آشنایی با نظام حقوق و دستمزد
 19. آیین نگارش و مکاتبات اداری
 20. بایگانی و گردش مکاتبات
 21. برنامه‌ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان
 22. بیمه‌های اشخاص
 23. تجزیه و تحلیل اداری
 24. تکریم ارباب رجوع
 25. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT
 26. حقوق بیمه 1( بیمه اشخاص)
 27. حقوق بیمه 4 " بیمه مسئولیت (بیمه اشخاص ثالث و... )"
 28. حقوق تأمین اجتماعی 4 « بیمه خدمات درمانی »
 29. حقوق تأمین اجتماعی 5 « قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری »
 30. خلاصه‏سازی مکاتبات و نوشته‏های اداری
 31. رضایت شغلی و چگونگی اندازه‌گیری آن
 32. رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار
 33. روش پاسخگویی به مراجعین
 34. سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)
 35. سیستمها و روشها
 36. شیوه های ایجاد انگیزه و ارتقاء روحیه کارکنان
 37. طرح ارزشیابی مشاغل خاص
 38. فن بیان و آیین سخنوری
 39. فنون مصاحبه استخدامی
 40. قانون کار و تامین اجتماعی
 41. قانون مالیاتهای مستقیم
 42. قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
 43. قراردادهای خدمات درمانی
 44. قوانین و مقررات تشکیلات و روشها (با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری)
 45. قوانین و مقررات اداری و استخدامی
 46. کاربرد آمار در امور اداری
 47. گزارش‏نویسی در امور اداری
 48. مبانی مدیریت اسناد
 49. مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر
 50. موفقیت فردی
 51. نظام پرداخت در وزارت نیرو(شرکتهای تابعه و وابسته)
 52. آشنایی با نظام پرداخت حقوق و مزایا(فصل دهم و پانزدهم)
 53. آشنایی بانظام مدیریت ارزیابی عملکرد (فصل یازدهم)
 54. آشنایی با نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی کارکنان (فصل سیزدهم)
 55. ورود به خدمت و توانمندسازی کارکنان (فصل ششم ،هفتم ،هشتم و نهم)
 56. آشنایی با ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی کشور و شوراهای مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری
 57. آشنایی با راهبردها ،فناوری اطلاعات و خدمات اداری (فصل اول ،دوم و پنجم)
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/19
تعداد بازدید:
7241
Powered by DorsaPortal