۱۴۰۳ شنبه ۲۳ تير
A+
A-
مدیر نظارت بر بهبود روش های بهره برداری آب
عناوین دوره های آموزشی
 
 1. PM
 2. رزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب
 3. رزیابی عملکرد کارکنان
 4. صول ایمنی در تاسیسات آب و فاضلاب
 5. صول برنامه ریزی
 6. صول گزارش نویسی
 7. قتصاد مهندسی
 8. شنایی با تجهیزات ایمنی و بهداشتی در تاسیسات آب و فاضلاب
 9. شنایی با شبکه و تاسیسات آبرسانی
 10. شنایی با قوانین و مقررات طرحهای عمرانی آب و فاضلاب
 11. شنایی با کنترل و گواهی کیفیت آب
 12. مار و کاربرد آن در مدیریت
 13. رنامه ریزی استراتژیک
 14. رنامه ریزی سیستم توزیع آب
 15. رنامه ریزی، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب و فاضلاب
 16. رنامه ریزی و کنترل پروژه
 17. رنامه ریزی و مدیریت طرح های آب و فاضلاب
 18. هبود مستمر
 19. هداشت آب و فاضلاب
 20. هره برداری و نگهداری خطوط و کانالهای انتقال، مخازن و شبکه های توزیع
 21. فکر استراتژیک
 22. کنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT
 23. هیه بودجه و کنترل هزینه
 24. وانشناسی صنعتی
 25. وش تحقیق (مقدماتی)
 26. وش های حل مساله (PS)
 27. یستم ها و روش ها
 28. یستم های انتقال آب
 29. یستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS)
 30. ار گروهی (Team work)
 31. ارگاه آموزشی PM ویژه مدیران
 32. بانی طراحی، مدیریت و بهره برداری از شبکه آب
 33. دلهای تصمیم گیری در مدیریت
 34. دیریت بحران
 35. دیریت بهره برداری
 36. دیریت بهره وری و روش های اندازه گیری شاخصهای بهره وری
 37. دیریت رفتار سازمانی
 38. دیریت عملیات
 39. دیریت مصرف آب
 40. دیریت منابع انسانی
 41. دیریت و رهبری نوین
 42. هندسی ارزش
 43. هندسی مجدد
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/25
تعداد بازدید:
6264
Powered by DorsaPortal