۱۴۰۳ شنبه ۲۳ تير
A+
A-
کارشناس سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
عناوین دوره های آموزشی

 
 1. 5s
 2. آشنایی با استاندارد OHSAS 18001
 3. ابزارهای توسعه و توانمندسازی منابع انسانی
 4. ارتباطات سازمانی
 5. ارزشیابی عملکرد کارکنان
 6. ارزیابی کار و زمان
 7. اصول بیمه
 8. اصول و مبانی برنامه‏ریزی نیروی انسانی
 9. اصول و مفاهیم سازمان‌دهی
 10. امور رفاهی کارکنان (قوانین، مقررات و دستورالعمل‏ها)
 11. آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری (فصل سوم)
 12. آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی (فصل دوازدهم و پانزدهم)
 13. آشنایی با طرح طبقه‌بندی مشاغل، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن
 14. آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه
 15. آشنایی با نرم افزار کامپیوتری SPSS
 16. آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت
 17. آشنایی با نظام حقوق و دستمزد
 18. آیین نگارش و مکاتبات اداری
 19. برنامه‌ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان
 20. بهبود مستمر
 21. بیمه‌های اشخاص
 22. تجزیه و تحلیل اداری
 23. تحول و نوآوری
 24. تشکیلات و سازماندهی
 25. تکریم ارباب رجوع
 26. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT
 27. خلاصه‏سازی مکاتبات و نوشته‏های اداری
 28. رضایت شغلی و چگونگی اندازه‌گیری آن
 29. روش پاسخگویی به مراجعین
 30. روش تحقیق
 31. روش های نوین در برنامه‌ریزی نیروی انسانی
 32. روشها و فنون حل مساله
 33. روشها وفنون تجزیه و تحلیل شغل
 34. سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی
 35. سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)
 36. سیستمها و روشها
 37. طرح ارزشیابی مشاغل خاص
 38. عارضه‌یابی سازمان
 39. فنون مذاکره و فن دفاع
 40. قانون کار و تامین اجتماعی
 41. قانون مالیاتهای مستقیم
 42. قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
 43. قوانین و مقررات تشکیلات و روشها (با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری)
 44. قوانین و مقررات اداری و استخدامی
 45. کار سنجی و روش سنجی
 46. کار گروهی (تیم کاری)
 47. کاربرد آمار در امور اداری
 48. گزارش‏نویسی در امور اداری
 49. مبانی مدیریت اسناد
 50. مستندسازی تجربیات
 51. مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر
 52. مهندسی ارزش
 53. مهندسی مجدد در سازمان
 54. موفقیت فردی
 55. آشنایی با نظام مدیریت ارزیابی عملکرد (فصل یازدهم)
 56. آشنایی با ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی کشور و شوراهای مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری
 57. آشنایی با راهبردها ،فناوری اطلاعات و خدمات اداری (فصل اول ،دوم و پنجم)
 58. آشنایی با نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی کارکنان (فصل سیزدهم)
 59. ورود به خدمت و توانمندسازی کارکنان (فصل ششم ،هفتم ،هشتم و نهم)
 60. آشنایی با نظام پرداخت حقوق و مزایا(فصل دهم و پانزدهم)
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/19
تعداد بازدید:
7386
Powered by DorsaPortal