۱۴۰۳ شنبه ۲۳ تير
A+
A-
جمع داری اموال
عناوین دوره های آموزشی
 
 1. 5s
 2. اسناد و مدارک مالی
 3. اصول انبارداری و انبارگردانی
 4. اصول ایمنی در انبارها
 5. اصول حسابداری
 6. اصول نظارت و کنترل
 7. اعتبارات اسنادی
 8. اموال منقول و غیر منقول
 9. آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری (فصل سوم)
 10. آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی (فصل دوازدهم و پانزدهم)
 11. آشنایی با قانون محاسبات عمومی
 12. آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور
 13. آشنایی با قوانین و مقررات مالی دولتی
 14. آمار کاربردی
 15. بهداشت عمومی در محیط کار
 16. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 17. تکریم ارباب رجوع
 18. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT
 19. جابجایی مواد و تجهیزات
 20. جمعداری اموال
 21. حسابداری (ثبت معاملات)
 22. حسابداری اموال (دارائیهای مشهود و نامشهود)
 23. حسابرسی مالیاتی
 24. خلاصه‏سازی مکاتبات و نوشته‏های اداری
 25. روش پاسخگویی به مراجعین
 26. روشهای اجرایی در ساماندهی امور اموال
 27. سفارشات و امور کالا
 28. سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)
 29. قانون تجارت
 30. قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
 31. قوانین اموال غیرمنقول
 32. قوانین مالی شرکتهای دولتی
 33. قوانین و مقررات اموال دولتی 1
 34. قوانین و مقررات اموال دولتی 2
 35. قوانین و مقررات اموال دولتی 3
 36. کدینگ اموال(طبقه بندی و کد گذاری اموال)
 37. کنترل دارائیهای ثابت و تاثیر آن در گزارشگیریهای مالی
 38. گزارش نویسی در اموراداری
 39. مهارتهای برقراری ارتباط مؤ
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/19
تعداد بازدید:
7118
Powered by DorsaPortal