۱۴۰۳ شنبه ۲۳ تير
A+
A-
مدیر امور قراردادها
عناوین دوره های آموزشی

 
 1.  ارتباطات سازمانی
 2. ارزشیابی عملکرد کارکنان
 3. ارزیابی طرحها و قراردادها
 4. اصطلاحات ‌مربوط ‌به‌ قراردادهای‌خارجی‌
 5. اصول برنامه ریزی
 6. اصول بیمه
 7. اصول تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی
 8. اصول قراردادهای بازرگانی
 9. اصول نظارت و کنترل
 10. اعتبارات اسنادی
 11. امور گمرکی و ترخیص کالا
 12. اینکوترمز2000 و نقش آن در قراردادهای بازرگانی
 13. آشنایی‌ با امور قراردادها و قوانین‌ ساختمانی
 14. آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری (فصل سوم)
 15. آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی (فصل دوازدهم و پانزدهم)
 16. آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن
 17. آشنایی با قانون کار
 18. آشنایی با قانون محاسبات عمومی
 19. آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران
 20. آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور
 21. آشنایی با قوانین و آیین نامه های مزایده و مناقصه
 22. آشنایی با مدیریت خرید و امور گمرکی
 23. آشنایی با مسائل حقوقی و قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی
 24. آشنایی با نرم افزار کامپیوتری SPSS
 25. آیین نامه برگزاری مناقصه و مزایده در معاملات داخلی
 26. برنامه ریزی استراتژیک
 27. تحول استراتژیک
 28. تحول و نوآوری
 29. تعدیل و امور پیمانکاری
 30. تفکر استراتژیک
 31. تفکر سیستمی
 32. تفکر ناب
 33. تکریم ارباب رجوع
 34. تنظیم قراردادها
 35. تهیه اسناد و پیمان
 36. تهیه بودجه و کنترل هزینه
 37. خلاصه‏سازی مکاتبات و نوشته‏های اداری
 38. روش پاسخگویی به مراجعین
 39. روش تحقیق
 40. روش های تعدیل قیمت و قراردادها
 41. روشها و فنون حل مساله
 42. سفارشات و امور کالا
 43. سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)
 44. سیستم ها و روش های کاربردی خرید و تدارکات
 45. شناخت قوانین و مقررات حقوقی قراردادها و پیمان ها
 46. شیوه های ایجاد انگیزه و ارتقاء روحیه کارکنان
 47. ضوابط و اصول حاکم بر قراردادها
 48. فنون مذاکره و فن دفاع
 49. قانون تجارت
 50. قانون چک و سفته
 51. قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
 52. قراردادهای بین المللی
 53. قراردادهای مشمول قانون تامین اجتماعی
 54. قوانین و مقررات استخدامی کشور
 55. قوانین و مقررات حقوقی قراردادها
 56. کار گروهی (تیم کاری)
 57. گزارش نویسی در اموراداری
 58. مدلهای تصمیم گیری در مدیریت
 59. مدیریت استرس
 60. مدیریت اقتضایی
 61. مدیریت بهره وری
 62. مدیریت پیمان
 63. مدیریت تدارکات
 64. مدیریت تعارض
 65. مدیریت تغییر و تحول
 66. مدیریت جلسات اداری
 67. مدیریت خرید و سفارشات
 68. مدیریت ریسک در بیمه
 69. مدیریت زمان
 70. مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 71. مدیریت هماهنگی
 72. مسائل حقوقی قراردادهای بین المللی
 73. مستندسازی تجربیات
 74. مقررات اعتبارات اسنادی
 75. مهندسی ارزش
 76. مهندسی مجدد در سازمان
 77. موفقیت فردی
 78. نظارت مالی
 79. نظام پیشنهادات(مدیریت مشارکتی)
 80. نظام رسیدگی به تخلفات اداری
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/19
تعداد بازدید:
6532
Powered by DorsaPortal