۱۴۰۳ شنبه ۲۳ تير
A+
A-
کارشناس حقوقی
عناوین دوره های آموزشی

 
 1. 5s
 2. ارتباطات سازمانی
 3. ارتباطات مردمی
 4. اصول بازرسی
 5. اصول بیمه
 6. اصول و ضوابط تنظیم، الحاق و تصویب توافقنامه ها و معاهدات بین المللی
 7. اصول و قواعد تفسیر قانون
 8. اصول و مقررات حاکم بر نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور
 9. آشنایی با استانداردهای سری ISO9000
 10. آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری (فصل سوم)
 11. آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی (فصل دوازدهم و پانزدهم)
 12. آشنایی با دیوان عدالت اداری و آئین رسیدگی به آن
 13. آشنایی با راهبردها، فناوری اطلاعات و خدمات اداری (فصل اول، دوم و پنجم)
 14. آشنایی با ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی کشور و شوراهای مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل چهارم و چهاردهم)
 15. آشنایی با شوراهای حل اختلاف
 16. آشنایی با طرق عادی و فوق العاده اعتراض به آرای قضایی
 17. آشنایی با قانون کار
 18. آشنایی با قانون محاسبات عمومی
 19. آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر شهرداریها و کمیسیونهای حوزه شهری
 20. آشنایی با مراجع شبه قضایی ( تعزیرات حکومتی و مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی )
 21. آشنایی با مقررات طرحهای عمرانی
 22. آشنایی با نرم افزار کامپیوتری SPSS
 23. آشنایی با نظام پرداخت حقوق و مزایا (فصل دهم و پانزدهم)
 24. آشنایی با نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی کارکنان (فصل سیزدهم)
 25. آشنایی با نظام مدیریت ارزیابی عملکرد (فصل یازدهم)
 26. آشنایی قوانین و مقررات  نحوه تملک اراضی برای طرحهای عمرانی دولتی و عمومی
 27. آیین دادرسی کیفری
 28. آیین دادرسی مدنی
 29. آیین نگارش حقوقی
 30. پولشویی
 31. تحول و نوآوری
 32. تکریم ارباب رجوع
 33. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT
 34. حقوق بانکی 1(پول و قوانین و مقررات مربوط به آن)
 35. حقوق بانکی 2 (بانک مرکزی و قوانین و مقررات مربوط )
 36. حقوق بانکی 3 (قوانین و مقررات مربوط به تاسیس و اداره بانکها )
 37. حقوق بانکی 4 (شرح قانون عملیات بانکی بدون ربا )
 38. حقوق بانکی 5 (قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت )
 39. حقوق بیمه 1( بیمه اشخاص)
 40. حقوق بیمه 4 " بیمه مسئولیت (بیمه اشخاص ثالث و... )"
 41. حقوق تأمین اجتماعی 1 « بیمه اجباری تأمین اجتماعی  »
 42. حقوق تأمین اجتماعی 2 « بیمه مشاغل آزاد »
 43. حقوق تأمین اجتماعی 3 « بیمه های مکمل »
 44. حقوق تأمین اجتماعی 4 « بیمه خدمات درمانی »
 45. حقوق تأمین اجتماعی 5 « قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری »
 46. حقوق تأمین اجتماعی 6 « بیمه بیکاری »
 47. حقوق روستایی
 48. حقوق مالیاتی 1 « مالیاتهای مستقیم »
 49. حقوق مالیاتی 2 « مالیاتهای غیرمستقیم و عوارض »
 50. حقوق مالیاتی 3 « اجرائیات مالیاتی و حل اختلاف »
 51. حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی با یکدیگر
 52. خلاصه‏سازی مکاتبات و نوشته‏های اداری
 53. دیوان داوری ایران و آمریکا
 54. روش پاسخگویی به مراجعین
 55. روش تحقیق
 56. روشها و فنون حل مساله
 57. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (1)
 58. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (2)
 59. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (3)
 60. سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)
 61. شوراهای اسلامی کشور
 62. فن بیان و آیین سخنوری
 63. فنون مذاکره و فن دفاع
 64. قانون برنامه چهارم توسعه 1
 65. قانون برنامه چهارم توسعه 6
 66. قانون بودجه سالانه
 67. قانون تجارت
 68. قانون کار و تامین اجتماعی
 69. قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
 70. قراردادهای بین المللی
 71. قراردادهای خدمات درمانی
 72. قواعد شکلی و ماهوی وضع قوانین و مقررات
 73. قوانین خاص حقوقی ( خاص صنعت برق )
 74. قوانین و مقررات استخدامی کشور
 75. قوانین و مقررات اموال دولتی 1
 76. قوانین و مقررات اموال دولتی 2
 77. قوانین و مقررات اموال دولتی 3
 78. قوانین و مقررات معاملات دولتی 1
 79. قوانین و مقررات معاملات دولتی 2
 80. قوانین و مقررات معاملات دولتی 3
 81. کار گروهی (تیم کاری)
 82. گزارش نویسی در اموراداری
 83. مسئولیت اداری کارکنان دولت
 84. مسئولیت کیفری کارکنان دولت
 85. مسئولیت مدنی کارکنان دولت
 86. مستندسازی تجربیات
 87. مهندسی ارزش
 88. مهندسی مجدد در سازمان
 89. موفقیت فردی
 90. نظارت و کنترل در نظام اداری
 91. نظام رسیدگی به تخلفات اداری
 92. ورود به خدمت و توانمندسازی کارکنان (فصل ششم، هفتم، هشتم و نهم)
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/19
تعداد بازدید:
6506
Powered by DorsaPortal