۱۴۰۳ سه شنبه ۸ خرداد
A+
A-
چارت سازمانی
 • معاون منابع انسانی وتحقیقات (محمد جعفر زاده)
  • متصدی امور دفتری و کاربر رایانه
  • کارشناس مسئول هماهنگی  
  • مدیر دفتر فناوری اطلاعات وتوسعه دولت الکترونیک (مهدی علی محمدی)
   • کارشناس مسئول امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
   • رئیس گروه سیستم های نرم افزاری و خدمات الکترونیک (سمیرا نسیم واریانی)
    • کارشناس تحلیل گرسیستم
    • کارشناس تحلیل گرسیستم
    • کارشناس تحلیل گرسیستم
    • کارشناس تحلیل فرایند سیستم های نرم افزاری
    • کارشناس تحلیل فرایند سیستم های نرم افزاری
    • کارشناس توسعه خدمات الکترونیک
   • رئیس گروه توسعه فناوری و زیرساخت (مریم حیدری)
    • کارشناس سخت افزار
    • کارشناس شبکه
    • کارشناس رایانه
   • رئیس گروه سیستمهای مکانی (بابک یورد شاهیان)
    • کارشناس تحلیگر سیستمهای اطلاعات مکانی
    • کارشناس تحلیگر سیستمهای اطلاعات مکانی
    • کارشناس بانکهای اطلاعات مکانی
  • مدیر دفتر تشکیلات ،آموزش ومنابع انسانی
   • رئیس گروه تشکیلات وطبقه بندی مشاغل  
    • کارشناس تشکیلات
    • کارشناس طبقه بندی مشاغل ونظام پرداخت
   • رئیس گروه آموزش (نیّر قمری)
    • کارشناس آموزش
   • رئیس گروه منابع انسانی (معصومه سادات حسینی) 
    • کارشناس برنامه ریزی منابع انسانی
    • کارشناس برنامه ریزی منابع انسانی
  • مدیر امور کارکنان و رفاه (گلیاس باقرزاده انصاری)
   • رئیس اداره کارکنان (معصومه میرزایی آیگانی)
    • کارشناس مسئول امور اداری
    • کارشناس امور اداری
    • کارشناس مسئول امورکارکنان
    • کمک کارشناس امور اداری
    • متصدی بایگانی پرسنلی
   • رئیس اداره رفاه ، بیمه و درمان (مریم سادات)
    • کارشناس بیمه
    • کمک کارشناس بیمه
    • کارشناس اموربازنشستگی
    • کارشناس رفاه
  • مدیر دفتر توسعه مدیریت وتحقیقات (مریم ترکاشوند)
   • رئیس گروه توسعه مدیریت (آرش خلیلی نیا)
    • کارشناس سیستم های نوین مدیریتی
    • کارشناس بهره وری وتحول اداری
    • کارشناس نظام پیشنهادات
    • کارشناس تحقیقات
   • رئیس گروه تحقیقات (داود رهنمانسب)
    • کارشناس تحقیقات
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/25
تعداد بازدید:
6236
Powered by DorsaPortal