۱۴۰۳ شنبه ۲۳ تير
A+
A-
چارت سازمانی
 • معاون خدمات مشترکین ودرآمد (علی رضائی سردره)
  • متصدی امور دفتری و کاربر رایانه
  • کارشناس مسئول هماهنگی
  • مدیر دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه 
   • کارشناس مسئول تعرفه
   • کارشناس مسئول سیستم مشترکین
   • کارشناس سیستم مشترکین
  • مدیر دفتر خدمات مشترکین (سمیه لطیفی)
   • کارشناس خدمات مشترکین
   • کارشناس خدمات مشترکین
   • کارشناس نظارت و ارزیابی مشترکین
   • کارشناس نظارت و ارزیابی مشترکین
   • رییس اداره مشترکین خاص (مریم گلابی)
    • کارشناس خدمات مشترکین
    • کارشناس خدمات مشترکین
  • مدیر دفتر نظارت بردرآمد و وصول مطالبات (مهدی اکبری)
   •  رئیس اداره درآمد و وصول مطالبات (علیرضا عزیزی)
    • کارشناس درآمد و وصول مطالبات
    • کارشناس درآمد و وصول مطالبات
   • رئیس اداره حسابداری مشترکین 
    • کارشناس حسابداری مشترکین
    • کارشناس حسابداری مشترکین
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/29
تعداد بازدید:
4471
Powered by DorsaPortal