۱۴۰۳ شنبه ۲۳ تير
A+
A-
مدیر نظارت بر بهبود روش های بهره برداری فاضلاب
عناوین دوره های آموزشی
 
 1. اجرای شبکه های آب و فاضلابOHSAS18001/ISO14001
 2. اجرای شبکه های آب و فاضلاباثرات زیست محیطی تخلیه فاضلاب ها
 3. اجرای شبکه های آب و فاضلابارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب
 4. اجرای شبکه های آب و فاضلابارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب
 5. اجرای شبکه های آب و فاضلابارزیابی عملکرد کارکنان
 6. اجرای شبکه های آب و فاضلاباستانداردهای کیفی آب و فاضلاب
 7. اجرای شبکه های آب و فاضلاباصول ایمنی در تاسیسات آب و فاضلاب
 8. اجرای شبکه های آب و فاضلاباصول برنامه ریزی
 9. اجرای شبکه های آب و فاضلابانواع شیرآلات صنعتی و کاربرد آن در صنعت آب و فاضلاب
 10. اجرای شبکه های آب و فاضلابآشنایی با تکنیک های رسوب زدایی
 11. اجرای شبکه های آب و فاضلابآشنایی با قوانین و مقررات قراردادها و پیمان ها
 12. اجرای شبکه های آب و فاضلابآمار و کاربرد آن در مدیریت
 13. اجرای شبکه های آب و فاضلابآئین نگارش و اصول مکاتبات اداری
 14. اجرای شبکه های آب و فاضلاببرنامه ریزی استراتژیک
 15. اجرای شبکه های آب و فاضلاببرنامه ریزی و کنترل پروژه
 16. اجرای شبکه های آب و فاضلاببودجه بندی
 17. اجرای شبکه های آب و فاضلاببهبود مستمر
 18. اجرای شبکه های آب و فاضلاببهره برداری و نگهداری ازتاسیسات آب و فاضلاب
 19. اجرای شبکه های آب و فاضلاببهسازی، بازسازی و ترمیم شبکه های آب و فاضلاب
 20. اجرای شبکه های آب و فاضلابتاسیسات الکتریکی و مکانیکی آب و فاضلاب
 21. اجرای شبکه های آب و فاضلابتفکر استراتژیک
 22. اجرای شبکه های آب و فاضلابتکریم ارباب رجوع
 23. اجرای شبکه های آب و فاضلابتکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT
 24. اجرای شبکه های آب و فاضلابتکنیک هاو روشهای ارتقاء و بهبود بهره وری
 25. اجرای شبکه های آب و فاضلابتهیه بودجه و کنترل هزینه
 26. اجرای شبکه های آب و فاضلابروانشناسی صنعتی
 27. اجرای شبکه های آب و فاضلابروش تحقیق (مقدماتی)
 28. اجرای شبکه های آب و فاضلابروش های حل مساله (PS)
 29. اجرای شبکه های آب و فاضلابروش های نوین تصفیه فاضلاب
 30. اجرای شبکه های آب و فاضلابروش های نیازسنجی آموزش
 31. اجرای شبکه های آب و فاضلابروشهای نوین نوسازی و بازسازی شبکه های جمع آوری فاضلاب
 32. اجرای شبکه های آب و فاضلابسیستم ها و روش ها
 33. اجرای شبکه های آب و فاضلابسیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS)
 34. اجرای شبکه های آب و فاضلابکارگاه آموزشی PM ویژه مدیران
 35. اجرای شبکه های آب و فاضلابمبانی طراحی، مدیریت و بهره برداری از شبکه فاضلاب
 36. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدلهای تصمیم گیری در مدیریت
 37. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت بحران
 38. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت رفتار سازمانی
 39. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت عملیات
 40. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت فرآیندها
 41. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت فرآیندهای تصفیه خانه فاضلاب
 42. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت مصرف آب
 43. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت منابع انسانی
 44. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت و برنامه ریزی پروژه های آب و فاضلاب
 45. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت و رهبری نوین
 46. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت هزینه ها
 47. اجرای شبکه های آب و فاضلابمهارتهای برقراری ارتباط مؤثر
 48. اجرای شبکه های آب و فاضلابمهندسی ارزش
 49. اجرای شبکه های آب و فاضلابمهندسی مجدد
 50. اجرای شبکه های آب و فاضلابنانو تکنولوژی در صنعت آب و فاضلاب
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/25
تعداد بازدید:
6087
Powered by DorsaPortal