۱۴۰۳ شنبه ۲۳ تير
A+
A-
کارشناس نوسازی و تحول اداری
عناوین دوره های آموزشی

 
 1. 5s
 2. ISO 14001
 3. ارتباطات سازمانی
 4. ارزشیابی عملکرد کارکنان
 5. ارزیابی عملکرد سازمان
 6. ارزیابی کار و زمان
 7. اصول بیمه
 8. اصول و مبانی برنامه‏ریزی نیروی انسانی
 9. امور رفاهی کارکنان (قوانین، مقررات و دستورالعمل‏ها)
 10. آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری (فصل سوم)
 11. آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی (فصل دوازدهم و پانزدهم)
 12. آشنایی با طرح طبقه‌بندی مشاغل، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن
 13. آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه
 14. آشنایی با نرم افزار کامپیوتری SPSS
 15. آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت
 16. آشنایی با نظام حقوق و دستمزد
 17. آیین نگارش و مکاتبات اداری
 18. برنامه‌ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان
 19. برون سپاری
 20. بهبود روش های انجام کار
 21. بهبود مستمر
 22. بیمه‌های اشخاص
 23. تجزیه و تحلیل اداری
 24. تجزیه‌و تحلیل‌سیستمها و روش های اداری‌
 25. تحول و نوآوری
 26. تکریم ارباب رجوع
 27. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT
 28. خلاصه‏سازی مکاتبات و نوشته‏های اداری
 29. رضایت شغلی و چگونگی اندازه‌گیری آن
 30. روش پاسخگویی به مراجعین
 31. روش تحقیق
 32. روشها و فنون حل مساله
 33. سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی
 34. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (1)
 35. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (2)
 36. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (3)
 37. سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)
 38. سیستمها و روشها
 39. طرح ارزشیابی مشاغل خاص
 40. فنون مذاکره و فن دفاع
 41. قانون کار و تامین اجتماعی
 42. قانون مالیاتهای مستقیم
 43. قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
 44. قوانین و مقررات تشکیلات و روشها (با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری)
 45. قوانین و مقررات اداری و استخدامی
 46. کار گروهی (تیم کاری)
 47. کاربرد آمار در امور اداری
 48. گزارش‏نویسی در امور اداری
 49. مبانی مدیریت اسناد
 50. مستندسازی تجربیات
 51. مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر
 52. مهندسی ارزش
 53. مهندسی مجدد در سازمان
 54. موفقیت فردی
 55. آشنایی بانظام مدیریت ارزیابی عملکرد (فصل یازدهم)
 56. آشنایی با نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی کارکنان (فصل سیزدهم)
 57. ورود به خدمت و توانمندسازی کارکنان (فصل ششم ،هفتم ،هشتم و نهم)
 58. آشنایی با نظام پرداخت حقوق و مزایا (فصل دهم و پانزدهم)
 59. آشنایی با ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی کشور و شوراهای مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری
 60. آشنایی با راهبردها ،فناوری اطلاعات و خدمات اداری (فصل اول ،دوم و پنجم)
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/19
تعداد بازدید:
6461
Powered by DorsaPortal