۱۴۰۳ شنبه ۲۳ تير
A+
A-
کارشناس امور اداری
عناوین دوره های آموزشی
 
 1. 5s
 2. آشنایی با استاندارد OHSAS 18001
 3. ابزارهای توسعه و توانمندسازی منابع انسانی
 4. ارتباطات سازمانی
 5. ارزشیابی عملکرد کارکنان
 6. ارزیابی کار و زمان
 7. اصول بیمه
 8. اصول و مبانی برنامه‏ریزی نیروی انسانی
 9. اصول و مفاهیم سازمان‌دهی
 10. امور رفاهی کارکنان (قوانین، مقررات و دستورالعمل‏ها)
 11. آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری (فصل سوم)
 12. آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی (فصل دوازدهم و پانزدهم)
 13. آشنایی با طرح طبقه‌بندی مشاغل، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن
 14. آشنایی با قانون کار
 15. آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه
 16. آشنایی با نرم افزار کامپیوتری SPSS
 17. آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت
 18. آشنایی با نظام حقوق و دستمزد
 19. آیین نگارش و مکاتبات اداری
 20. برنامه‌ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان
 21. بهبود مستمر
 22. بیمه‌های اشخاص
 23. تجزیه و تحلیل اداری
 24. تجزیه و تحلیل مشاغل
 25. تحول و نوآوری
 26. تفکر سیستمی
 27. تکریم ارباب رجوع
 28. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT
 29. تکنیک های تصمیم گیری
 30. تند خوانی و تند نویسی
 31. حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده
 32. حقوق تأمین اجتماعی 4 « بیمه خدمات درمانی »
 33. حقوق تأمین اجتماعی 5 « قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری »
 34. خلاصه‏سازی مکاتبات و نوشته‏های اداری
 35. رضایت شغلی و چگونگی اندازه‌گیری آن
 36. رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار
 37. روش پاسخگویی به مراجعین
 38. روش تحقیق
 39. روشها و فنون حل مساله
 40. سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)
 41. سیستمها و روشها
 42. طرح ارزشیابی مشاغل خاص
 43. فنون مصاحبه استخدامی
 44. قانون کار و تامین اجتماعی
 45. قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
 46. قراردادهای خدمات درمانی
 47. قوانین و مقررات تشکیلات و روشها (با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری)
 48. قوانین و مقررات اداری و استخدامی
 49. کار گروهی (تیم کاری)
 50. کاربرد آمار در امور اداری
 51. گزارش‏نویسی در امور اداری
 52. مبانی مدیریت اسناد
 53. مستندسازی تجربیات
 54. مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر
 55. مهندسی ارزش
 56. مهندسی مجدد در سازمان
 57. موفقیت فردی
 58. نظام پرداخت در وزارت نیرو(شرکتهای تابعه و وابسته)
 59. نیازسنجی آموزشی در سازمانها
 60. آشنایی با نظام پرداخت حقوق و مزایا(فصل دهم و پانزدهم)
 61. آشنایی بانظام مدیریت ارزیابی عملکرد (فصل یازدهم)
 62. آشنایی با نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی کارکنان (فصل سیزدهم)
 63. ورود به خدمت و توانمندسازی کارکنان (فصل ششم ،هفتم ،هشتم و نهم)
 64. آشنایی با ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی کشور و شوراهای مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری
 65. آشنایی با راهبردها ،فناوری اطلاعات و خدمات اداری (فصل اول ،دوم و پنجم)
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/19
تعداد بازدید:
6959
Powered by DorsaPortal